Van Gelder Organisatieadvies

Organisatieadvies en interim management
Home
Geprikkeld
 
Zomaar een krantenbericht: een minister wil bij wet regelen dat wij minder zout eten. Een typisch voorbeeld van het soort bemoeizucht, waar mensen ongedurig van worden. Zomaar marktwerking: vinden reizigers het echt fijn dat zij op station Groningen bij het overstappen van de trein uit Assen op die naar Leeuwarden moeten in- en uitchecken omdat zij van vervoerder moeten wisselen? Een keuze hebben zij niet. Vreemd: markt ging toch over keuzevrijheid?
Zomaar toezicht: bestuurders in een onderwijsinstelling die jarenlang golden als trendsetters en innovatief, die jarenlang door toezichthouders en overheid gestimuleerd zijn om hun gedrag vooral vol te houden, lezen nu dat zij het destijds verkeerd hebben gedaan en dat de minister nu hun instelling wil beboeten en verwacht dat die boete naar de bestuurders wordt doorgesluisd.
Zomaar woningcorporatie: huren niet mogen (Dekker) of juist moeten verhogen (Spies), er zijn voor de wijken (Vogelaar) of je vooral beperken tot uitsluitend verhuren van sociale huurwoningen (Woonbond).
Zomaar zorg: ineens de verantwoording voor je vastgoed en daarvoor een vergoeding krijgen die omzet gerelateerd is.
Zomaar overheid: een gemeente met een concerndirecteur als hoogste ambtenaar alsof bedrijfsmatig werken hetzelfde is als werken in een bedrijf.
 
Zomaar wat voorbeelden van perverse prikkels waaraan beslissers blootstaan. Beslissers bij de overheid, beslissers in het bedrijfsleven, maar misschien wel vooral beslissers die met beide van doen hebben, die werken in de semi-publieke sector, die antwoorden moeten vinden buiten de eng gedefinieerde grenzen van een steeds meer in vakjes ingedeelde samenleving. Beslissers, die geprikkeld raken door eisen en beoordelingen vanuit overheid, maatschappij en toezichthouders, door meningen die meer door opportunisme dan door kennis en begrip zijn gemotiveerd. Beslissers, die het gevoel hebben te moeten laveren tussen prikkels die naar hun mening zijn ingegeven door incompetentie en insinuatie, prikkels die leiden tot inconsequente interventies van buiten, en de antwoorden die zij vanuit hun eigen deskundigheid en gedrevenheid willen geven op de problemen die zij signaleren.
 
Van Gelder Organisatieadvies richt zich op deze beslissers. Vanuit een jarenlange, brede ervaring vindt u raad en daad bij het ontwarren van bestuurlijke knopen, bij het omgaan met weerstand, bij het afstemmen van uw organisatie op uw kernwaarden, ongeacht de waan van de dag, bij het integer en vakmatig leidinggeven aan uw bedrijf of instelling. Van Gelder Organisatieadvies kan uw baken op zee, uw misthoorn zijn. Al die ‘zomaars’ zijn ook uw realiteit, maar aan u de taak uw karavaan voort te laten gaan. Van Gelder Organisatieadvies kan u daarbij van dienst zijn.